logo

Reiniging en Inspecteren van Riolen in de Gemeente Oost-Gelre

vandervalk+degroot reinigd en inspecteert de komende periode de riolen in de gemeente Oost-Gelre.

Doel reiniging en Inspectie

Ieder jaar wordt een deel van het gemeentelijk rioolstelsel gereinigd en geinspecteerd. Het reinigen zorgt ervoor dat de werking van het rioolstelsel gewaarborgd blijft daarnaast kan aan de hand van de inspectiegegevens worden bepaald of er eventueel gebreken zijn aan het riool en kan de rioolbeheerder  indien nodig hierop verdere maatregelen nemen. Tijdens de reiniging wordt het riool met een hogedruk waterstraal schoongemaakt waarbij een vacuumwagen al de vervuiling op zal zuigen en zal transporteren naar een erkende verwerker. Na de reiniging zal met behulp van een op afstand bestuurbare camera het riool volledig in beeld worden gebracht.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een HD Wagen en een Vaccumwagen. Dit zijn 2 aparte vrachtwagens en kunnen op enig moment verkeersoverlast veroorzaken. Wij willen u verzoeken de locaties (in de betreffende week) rondom de putten zoveel als mogelijk vrij te houden. het gaat hierbij om de ronde putdeksels in het midden van de straat. Op het moment er zich een voertuig op een put bevind kan er geen reiniging plaatsvinden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Wat merkt u van rioolreiniging en inspectie?

Meestal merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. U kunt tijdens de werkzaamheden aan de riolering gewoon gebruik blijven maken van toilet, douche of wasmachine.
De rioolreinigings- en inspectievoertuigen voeren het werk meestal uit boven de putdeksels in het hart van de doorgaande weg. De verblijftijd boven de put is kortstondig (10 tot 20 minuten), dit kan wel enige verkeershinder veroorzaken. Deze hinder proberen wij tot een minimum te beperken en vragen hierbij om uw begrip.

Wij reinigen de riolen altijd met oppervlaktewater uit onder andere sloten. U zult onze hogedruk voertuigen aan de waterkant water zien laden door middel van een slang in de sloot.

Bekijk de planning om te zien in welke periode wij in uw woonomgeving aan het werk zijn.

Bekijk onze planning

 

Heeft u vragen/klachten/opmerkingen over de rioolwerkzaamheden in gemeente Oost- Gelre? Vul dan het contactformulier rechts op deze pagina in.

logo oostgelre

insta  facebook

achtergrond footerr